Browse By

Odstránenie filtra pevných častíc

Odstránenie filtra pevných častíc – jeho hlavnou a jedinou výhodou je, že po jeho odstránení by už nemali byť problémy. Odstránenie DPF filtra prebieha tak, že sa teleso filtra vymontuje. Potom je ho nutné rozrezať (pokiaľ nie je priamy prístup k sitku) a celé vnútro vymlátiť pomocou kladiva a sekáča. Celý proces je nutné spraviť dostatočne čisto nakoľko ulomené kúsky by mohli spôsobiť problémy. Potom nastáva oveľa zložitejšia časť a to softvérové odstránenie filtra pevných častíc. Na tento filter sú totiž napojené snímače tlakov (diferenčných – merajú tlaky pred filtrom a za filtrom), snímače teploty. U niektorých vozidiel ešte priamo EGR ventil a LAMBDA sonda. Počet snímačov sa môže od tipu vozidla odlišovať. Pri odstránení DPF filtra je nutné väčšinu týchto snímačov odpojiť. Toto sa robí v riadiacej jednotke vozidla. Je  nutná jej úprava, čo je dosť tvrdý zásah do motorového vozidla. Hrozí, že napriek týmto úpravám nebude vozidlo fungovať správne. V prípade, že sa rozhodnete pre túto variantu treba počítať s čiastkou cca 200-500 EUR. Veľmi dôležité je vybrať si firmu, ktorá sa tomu venuje pravidelne a má hlavne veľa skúsenosti. Určite sa pýtajte na referencie. Samozrejmosťou by mala byť záloha riadiacej jednotky. To znamená zálohovanie všetkých nastavení pred touto úpravou.  V prípade, že by sa celý proces nezdaril, čo sa stáva, je nutné v prvom rade dostať riadiacu jednotku do pôvodného stavu, a potom je samozrejme nutné kúpiť nový DPF filter. K tomu si samozrejme treba prirátať ďalšiu prácu automechanika. Len pre príklad, výmena DPF/FAP filtra sa pohybuje cca 100-300 EUR.

Pri odstránení filtra pevných častíc netreba zabúdať na to, že z pohľadu zákona dostanete stav, kedy je vozidlo nespôsobilé jazdy. Pokiaľ je vozidlo z výroby vybavené filtrom pevných častíc tak tam ten filter jednoducho musí byť. V západných krajinách polícia o tomto probléme vie a jednoducho sú schopní prostredníctvom prístroja zmerať sadze z výfuku. Pokiaľ jazdíte s autom na západ, tak je určite nutné rátať s rizikom pomerne vysokých pokút. Netreba zabúdať ani na ekologický dopad takéhoto odstránenia. V podstate, čím je viac vozidiel bez DPF filtra, tým je viac zadymené ovzdušie našich miest, čo ma nemalý dopad na zdravie našich najbližších. Postupne sa od odstraňovania DPF/FAP filtrov ustupuje nakoľko ľudia sú si vedomí nevýhod. Hlavným dôvodom je však aj pokles cien nových DPF filtrov.