Browse By

Nízko emisné zony

Príchod nízko emisných zón je možné očakávať čoskoro aj na Slovensku. Po vzoru západnej Európy a to predovšetkým Nemecka je možné v dohľadnej budúcnosti očakávať prísnejšie ekelogické normy aj v našich mestách. Výsledkom bude zavedenie tzv. nízko emisných zón (NEZ). Ich cieľom je zredukovať počet starších automobilov v centrách našich miest. V podsatate mesto/obec si nechá v prvom rade vypracovať štúdiu na základe ktorej označí jednotlivé územia mesta značkou príslušnej emisnej zóny. Majitelia vozidiel budú mať na sklách vozidiel takzvanú emisnú plaketu. Na tejto plakete bude označená esminá zóna do ktorej môže z vozidlom vojsť. Pokiaľ auto nebude spĺňať emisné limity respektíve bude mať horšiu emisnú plaketu tak nebude môcť do danej časti obce vôjsť.

V opačnom prípade hrozia sankcie vo forme pokuty. Takýto systém je zavedený v Nemecku ako aj ďalších západných krajinách. Horšie z toho však vychádzajú staršie naftové vozidlá. Je tomu tak preto že vozidlá nevybavené filtrom pevných častíc produkujú oveľa viac drobných častíc sadzí do ovzdušia.

V Nemecku je tento systém už zavedený. V Čechách je napríklad pre Prahu vypracovaná kompletná štúdia realizácie. Taktiež aj ďalšie mestá v Čechách pracujú na vypracovaní štúdií realizovateľnosti. Na Slovensku sa tiež vo veľkom už diskutuje na túto tému. Ako prvé by samozrejme mali z realizáciou začať veľké mestá. Vytvorenie emisných zón je možné očakávať aj v kupeľných mestách, mimoriadne chránených krajinných oblastiach a taktiež všade tam kde je vyrázne zvýšený limit škodlivín v ovzduší.