Browse By

Meníte filter pevných častíc

Už aj vy ste sa ocitli pred situáciou kedy je nutné vymeniť filter pevných častíc. Pokiaľ vozidlo prejavuje všetky príznaky upchatého DPF filtra tak si v prvom rade zájdite do odborného servisu kde vám spravia diagnostiku. Systém vozidla je natoľko zložitý že závada môže byť aj inde. Na DPF filter je totiž napojené množstvo snímačov. Všetky tieto snímače zberajú hodnoty pre riadiacu jednotku vozidla. Pokiaľ je niektorý zo snímačov vadný tak aj riadiaca jednotka vyhodnocuje údaje nesprávne. Z tohto dôvodu môže dojsť k zanášaniu DPF filtra.

Pri výmene DPF filtra za úplne nový kus je dôležité všetky snímače skontrolovať tak aby bola zabezpečená ich správna funkčnosť. A až potom meniť filter za nový diel. Pri výmene je nevyhnutné zaznačiť softvérovú výmenu DPF filtra. Taktiež sa odporúča umelo vyvolať regeneráciu DPF filtra. V opačnom prípade ak sa nedodrží presný montážny postup DPF filtra hrozí zničenie drahého nového dielu. Pri výmene nesmiete používať výfukovú pastu v priestore pred dpf filtrov a katalyzátorom.