Browse By

Emisná kontrola a výška poplatkov v Anglicku

Pokiaľ máte vozidlo zakúpené a registrované v Anglicku tak platíte a poistenie aj daň z motorového vozidla aj na základe emisií ktoré vozidlo produkuje. Pri výpočte poplatkov sa však neberú údaje ktoré máte uvedené v technickom preukaze vozidla. Ako smerodatný údaj je pre úradníkov výpis z technickej kontroly. Následne vám úradník na základe reálneho stavu produkcie emisií vypočíta výšku poplatkov ktoré musíte ako majiteľ vozidla zaplatiť. Dalo by sa povedať že v čím horšom stave máte vozidlo a čím viac zanedbávate tak tým väčšiu sumu budete platiť. Práve z toho pohľadu sú majitelia vozidiel v Anglicku tlačený udržiavať svoje vozidlá v čo najlepšom stave. Z toho prirodzenie plynie to že, vozidlo s odstráneným filtrom pevných častíc neprejde emisnou kontrolou.