Browse By

Chemické čistenie filtra pevných častíc

Úvodom len toľko, že filter pevných častíc býva označovaní ako DPF filter alebo FAP filter. Jeho hlavnou úlohou je zachytávanie sadzí v priestore keramického sitka tak, aby v ňom zhoreli sadze. Tým sa snažia výrobcovia automobilov dosiahnuť to, aby boli centrá miest čistejšie. Časom však každý takýto filter upchá. Jedným z riešení je jeho chemické čistenie. Niekto to dokonca nazýva aj amatérske čistenie a to hlavne z toho dôvodu, že proces tohto čistenia je drahý a výsledok neistý.

V podstate pri tomto čistení je nutné naliať do priestoru DPF filtra špeciálny roztok. Roztok by sa mal naliať tak, aby vyplnil teleso DPF filtra. Existujú DPF filtre, kde je priamy prístup k sitku. Avšak mnoho modelov je robených tak, že prístup k sitku nie je priamo. V takom prípade je vhodné ešte pred naliatím zrezať časť obalu DPF filtra tak, aby bolo priamy prístup ku keramickému sitku filtra pevných častíc. Pri rezaní treba dať veľký pozor na to, aby sa nezarezalo aj do telesa DPF filtra.

Pred naliatím rozpúšťadla je nutné uzavrieť spodnú časť DPF filtra tak, aby drahá chemikália z neho nevytiekla. Na jeden filter je nutné použiť cca 3-6 litrov roztoku. Rozpúšťadlo sa nechá cca 24 hodín pôsobiť a potom nasleduje čistenie DPF  filtra. Takzvaný „preplach“. Celé to spočíva v tom, že sa chemikália vypustí a následne sa teleso DPF filtra vystrieka tlakom horúcej vody. Pri vypúšťaní netreba zabúdať, že daná chemikália je zdraviu škodlivá a mala by byť izolovaná do separátnej nádoby a následne ekologicky zlikvidovaná. Na toto však mnoho mechanikov zabúda a vypúšťajú si to veselo priamo na dvore. Roztok funguje naozaj spoľahlivo a sadze rozpúšťa. Ibaže kanáliky sitka DPF filtra sú tak jemné, že pomocou tlaku horúcej vody nie je možné vystriekať všetok odpad z telesa filtra. V podstate pri čistení vám z toho bude vytekať čierna hmota, ktorá je zmesou karcinogénov a chemického rozpúšťadla. Práve z tohto dôvodu je toto čisteniu aj pomerne zdraviu škodlivé nehovoriac o tom, kde končí celý tento odpad.

Problém tohto čistenia je predovšetkým v jeho výsledku keďže kanáliky DPF filtra nie sú vedené úplne priamo a tak nie je ani možné vodou vystriekať všetok odpad z telesa sitka. Po namontovaní tohto filtra sa totiž často stáva že vozidlo prejde cca 500 – 12 000 km a následne je znova upchatý tento DPF/FAP filter. Netreba zabúdať koľko celá táto zábava s neistým výsledkom stoji. Pre príklad, roztok cca 20 EUR/liter čiže cca 60-120 EUR len za roztok. Plus si k tomu treba pripočítať prácu mechanika cca 100-300 EUR. Za tieto peniaze máte neistý výsledok. Pri takomto čistení je vysoko pravdepodobne, že servis navštívte znova. Je možné, že sa opäť necháte nahovoriť na takéto čistenie. Avšak čím viac je je filter upchatý, tým sa skracuje jeho životnosť po čistení. Taktiež netreba zabúdať, že v telese DPF filtra je väčšinou umiestnené aj katalyzačné sitko (u väčšiny vozidiel). Práve pre takomto čistení dochádza aj k poškodení katalyzátora. Z dôvodu vysokej ceny a hlavne neistého výsledku je určite lepšie uvažovať nad kúpou nového filtra pevných častíc.